เมื่อไหร่โซล่าเซลล์จะติดในรถยนต์ทุกคัน

โซล่าเซลล์ที่ถูกประดิษฐ์และใช้งานได้จริงครั้งแรกในปี 1954 แผงมีประสิทธิภาพที่ต่ำมากเพียงแค่ 6 เปอร์เซนต์ หมายความว่าถ้ามีพลังงานเข้ามาร้อย 100 ส่วน จะมีพลังงานขาออกเพียงแค่ 6 ส่วน

ปัจจุบันโซล่าเซลล์พัฒนาไปมาก ประสิทธิภาพสูงสุดที่แผงผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 44 เปอร์เซนต์ แต่นั่นเป็นต้นแบบที่ราคายังสูงอยู่ไม่สามารถใช้งานทั่วไปได้ ประสิทธิภาพของแผงที่ใช้งานทั่วไปในปัจจุบันอยู่ที่ 15-22 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่ายังไม่สูงนัก

วันใด ถ้าโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพเกิน 90 เปอร์เซนต์ บ้านทั้งหลังคงติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ถึง 4 แผง ทุกหลังคาบ้านคงเต็มไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ และอาจจะรวมถึงรถยนต์ทุกคันก็คงจะเป็นไปได้

solar-sticker-car-660x400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s