การใช้ไฟฟ้าในอาเซียน

มาดูกันว่าใครใช้ไฟฟ้าเยอะสุดในอาเซียน

power-per-capita-consumption

การใช้ไฟฟ้าของไทยประมาณ 2400 กิโลวัตต์อาวด์ต่อคนต่อปีในปี 2011 เป็นอันดับสองรองจากมาเลเซีย

นับว่าสูงพอดูเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ดูจากกราฟการใช้ไฟฟ้าในไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ทำให้เราต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่อมาผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในประเทศอยู่เสมอ

การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอาจจะเป็นคำตอบระดับมหภาค ระดับประเทศ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา

หรือการนำเข้าทรัพยากรต่างๆเข้ามา ก็จะทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนคนทั่วไปจะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศและตัวเองได้อย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุดคือเราจะต้องประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

หรือหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าใช้กันเอง ใช้แดด ลม น้ำผลิตไฟฟ้าก็น่าสนุกอยู่เหมือนกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s