ประสิทธิภาพเซลล์

ประสิทธิภาพของเซลล์ ข้อมูลจาก National Renewable Energy Laboratory ปี2015 ครับ

nrel cell eff 2015

โซล่าเซลล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและท้องตลาดทั่วไปจะเป็น Crystallin Si Cells กับ Thin-Film Technologies

ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่ที่ผู้ผลิตแต่ละรายแตกต่างกันไป

ส่วนที่โซล่าเซลล์ใช้กันในยานอวกาศจะเป็นแบบ Multijunction Galliuim Arsenide cell ครับ

เช่นใช้ในยานอวกาศ Juno, Magenllan, Mars Observer, Hubble space telescope เป็นต้น

Dawns_solar_cells solar-array-international-space-station

ขอขอบคุณรูปภาพจาก NREL และ NASA ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s