ไขข้อสงสัย 8 ข้อเกี่ยวกับ solar rooftop

 • ไขข้อสงสัย 8 ข้อเกี่ยวกับ solar rooftopsolar_rooftop1
  1. การติดตั้งโซล่ารูฟมีแบบไหนบ้าง
   • ขายไฟคืนให้รัฐ(นโยบาย Adder, Feed-in-Tariff)
   • ติดเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้าน(นโยบายโซล่ารูฟเสรี Net-Billing)
   • เก็บไว้ในแบตเตอรี่ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน(Solar Hybrid System)
  2. ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเท่าไร
   • แล้วแต่ขนาดรวมและชนิดของแผงโซล่าเซลล์ 1 kWp ใช้พื้นที่ประมาณ 7-8 ตรม และน้ำหนักต่อพื้นที่ 1 ตรม ประมาณ 10-12 กิโลกรัม
  3. หลังคาควรจะหันทิศไหน
   • ควรจะหันให้ระนาบที่จะติดตั้งแผงโซล่าอยู่ทางทิศใต้ ความชันประมาณ 13-15 องศา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งละติจูดที่ติดตั้ง ตลอดทั้งปีแสงจะตกกระทบตัวแผงและให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตเฉลี่ยออกมาสูง
  4. ใช้เงินลงทุนเท่าไร
   • แล้วแต่ชนิดและคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์และกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้ง ราคาตั้งแต่ 40000-70000 บาทต่อขนาดระบบโซล่า 1 กิโลวัตต์(kWp)
  5. ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี
   • ขึ้นอยู่กับ ราคาค่าไฟฟ้าขายต่อหน่วย(ยิ่งสูงยิ่งคืนทุนเร็ว), ราคาระบบโซล่าเซลล์(ยิ่งถูกยิ่งคืนทุนเร็ว), พื้นที่ติดตั้ง(ถ้ารังษีอาทิตย์ต่อวันมีค่าสูง ยิ่งคืนทุนเร็ว), ทิศทางและระนาบที่ติดตั้งแผงบนหลังคา(ติดตั้งถูกกับทิศที่ผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งคืนทุนเร็ว), ฝนฟ้าอากาศในแต่ละปี(คาดเดาลำบาก), การสูญเสียในระบบ(ถ้าการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้งดี การสูญเสียในระบบน้อย คืนทุนเร็ว), ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา(บำรุงรักษาดี ค่าใช้จ่ายน้อย คืนทุนเร็ว), ฯลฯ
   • การคำนวณคร่าวๆ => ระยะเวลาคืนทุน(ขายไฟ) = (ค่าระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์+ค่าบำรุงรักษา+ค่าธรรมเนียม)/[(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามขนาดการติดตั้งที่ได้จากปัจจัยสัมพันธ์ต่างๆต่อปี เช่นพื้นที่ติดตั้ง ทิศทางและระนาบที่ติดตั้ง การสูญเสียในระบบ ฝนฟ้าอากาศ)*(ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย ณ ขณะนั้น)]
  6. บ้านทุกหลังติดได้ไหม
   • ขึ้นอยู่กับ ลักษณะ พื้นที่ และการรองรับน้ำหนักที่เพียงพอของหลังคา
  7. ถ้าไม่ขายไฟให้การไฟฟ้า(ผลิตใช้เอง ออนกริด) จะติดได้ไหม ระยะเวลาคืนทุนกี่ปี
   • ได้แต่ มิเตอร์ต้องไม่หมุนกลับทาง และต้องติดต่อสอบถามจากหน่วยงาน กฟน หรือ กฟภ ในพื้นที่ของท่าน
   • การคำนวณคร่าวๆ => ระยะเวลาคืนทุน(ผลิตใช้เอง) = (ค่าระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์+ค่าบำรุงรักษา+ค่าธรรมเนียม)/[(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามขนาดการติดตั้งที่ได้จากปัจจัยสัมพันธ์ต่างๆต่อปีเช่นพื้นที่ติดตั้ง ทิศทางและระนาบที่ติดตั้ง การสูญเสียในระบบ ฝนฟ้าอากาศ)*(ราคาค่าไฟฟ้าซื้อต่อหน่วย ณ ขณะนั้น)]
   • ล่าสุดคำนวณปี 2017 ระยะเวลาการผลิตเองใช้เองตามนโยบายโซล่ารูฟเสรี Net-Billing ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7-10 ปี
  8. ราคาค่าไฟฟ้าซื้อดูที่ไหน
   • ดูที่บิลค่าไฟฟ้าของท่าน => ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (คำนวณคร่าวๆ) = (ค่าไฟฟ้า+ค่าธรรมเนียม)/(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งาน) หมายเหตุ ถ้าต้องการให้เป็นค่าเฉลี่ยให้เอาข้อมูลของทั้งปีมาคำนวณ(ดูรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ กฟน กฟภ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s