ไขข้อสงสัย 8 ข้อเกี่ยวกับ solar rooftop

ไขข้อสงสัย 8 ข้อเกี่ยวกับ solar rooftop

solar_rooftop1

 

 1. การติดตั้งโซล่ารูฟมีแบบไหนบ้าง
  • ขายไฟคืนให้รัฐ(มีมิเตอร์ซื้อไฟฟ้า กับ มิเตอร์ขายไฟฟ้า)
  • ติดเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในบ้าน(มีมิเตอร์ซื้ออย่างเดียว ห้ามมิให้มิเตอร์หมุนกลับทาง)
  • เก็บไว้ในแบตเตอรี่ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
 2. ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเท่าไร
  • แล้วแต่ขนาดรวมและชนิดของแผงโซล่าเซลล์ 1 kWp ใช้พื้นที่ประมาณ 6-7 ตรม และน้ำหนักต่อพื้นที่ 1 ตรม ประมาณ 10-12 กิโลกรัม
 3. หลังคาควรจะหันทิศไหน
  • ควรจะหันให้ระนาบที่จะติดตั้งแผงโซล่าอยู่ทางทิศใต้ ความชันประมาณ 13-17 องศา ขึ้นอยู่กับตำแหน่งละติจูดที่ติดตั้ง ตลอดทั้งปีแสงจะตกกระทบตัวแผงและให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตเฉลี่ยออกมาสูง
 4. ใช้เงินลงทุนเท่าไร
  • แล้วแต่ชนิดและคุณภาพของแผงและกริตไทน์อินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้ง ราคาตั้งแต่ 40000-70000 บาทต่อขนาดระบบโซล่า 1 กิโลวัตต์(kWp)
 5. ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนกี่ปี
  • ขึ้นอยู่กับ ราคาค่าไฟฟ้าขายต่อหน่วย(ยิ่งสูงยิ่งคืนทุนเร็ว), ราคาระบบโซล่าเซลล์(ยิ่งถูกยิ่งคืนทุนเร็ว), พื้นที่ติดตั้ง(ถ้ารังษีอาทิตย์ต่อวันมีค่าสูง ยิ่งคืนทุนเร็ว), ทิศทางและระนาบที่ติดตั้งแผงบนหลังคา(ติดตั้งถูกกับทิศที่ผลิตไฟฟ้าได้มากยิ่งคืนทุนเร็ว), ฝนฟ้าอากาศในแต่ละปี(คาดเดาลำบาก), การสูญเสียในระบบ(ถ้าการเลือกอุปกรณ์และการติดตั้งดี การสูญเสียในระบบน้อย คืนทุนเร็ว), ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา(บำรุงรักษาดี ค่าใช้จ่ายน้อย คืนทุนเร็ว), ฯลฯ
  • การคำนวณคร่าวๆ => ระยะเวลาคืนทุน(ขายไฟ) = (ค่าระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์+ค่าบำรุงรักษา+ค่าธรรมเนียม)/[(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามขนาดการติดตั้งที่ได้จากปัจจัยสัมพันธ์ต่างๆต่อปี เช่นพื้นที่ติดตั้ง ทิศทางและระนาบที่ติดตั้ง การสูญเสียในระบบ ฝนฟ้าอากาศ)*(ราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วย ณ ขณะนั้น)]
 6. บ้านทุกหลังติดได้ไหม
  • ขึ้นอยู่กับ ลักษณะ พื้นที่ และการรองรับน้ำหนักที่เพียงพอของหลังคา
 7. ถ้าไม่ขายไฟให้การไฟฟ้า(ผลิตใช้เอง ออนกริต) จะติดได้ไหม ระยะเวลาคืนทุนกี่ปี
  • ได้แต่ มิเตอร์ต้องไม่หมุนกลับทาง และต้องติดต่อสอบถามจากหน่วยงาน กฟน หรือ กฟภ ในพื้นที่ของท่าน
  • การคำนวณคร่าวๆ => ระยะเวลาคืนทุน(ผลิตใช้เอง) = (ค่าระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์+ค่าบำรุงรักษา+ค่าธรรมเนียม)/[(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามขนาดการติดตั้งที่ได้จากปัจจัยสัมพันธ์ต่างๆต่อปีเช่นพื้นที่ติดตั้ง ทิศทางและระนาบที่ติดตั้ง การสูญเสียในระบบ ฝนฟ้าอากาศ)*(ราคาค่าไฟฟ้าซื้อต่อหน่วย ณ ขณะนั้น)]
 8. ราคาค่าไฟฟ้าซื้อดูที่ไหน
  • ดูที่บิลค่าไฟฟ้าของท่าน => ราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (คำนวณคร่าวๆ) = (ค่าไฟฟ้า+ค่าธรรมเนียม)/(จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งาน) หมายเหตุ ถ้าต้องการให้เป็นค่าเฉลี่ยให้เอาข้อมูลของทั้งปีมาคำนวณ(ดูรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมได้ที่ กฟน กฟภ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s