พลังคนสร้างพลังงาน

เรามาดูว่าประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและพลังงานอย่างเยอรมัน เขามีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างไร

germany powered

จากรูปด้านบน บ่งบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาจากภาคส่วนของบุคคลทั่วไปมีมากถึงหนึ่งในสาม ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่าระบบผลิตไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ในเรื่อง Reliability ทำให้ระบบต้องมีการจัดการพลังงานที่ดี(Energy Management System, Smart Grid System), มีระบบกักเก็บพลังงานที่ดี(Energy Storage) ถ้าไม่ใช่ประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สูงอย่างเยอรมัน การที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างนี้ทำได้ค่อนข้างยาก

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มาจากภาคส่วนบุคคล(individuals) คือ การที่ผลิตตรงไหนใช้ตรงนั้น ทำให้เกิดการสูญเสีย(Losses) ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ในแง่ของการส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้ามายังบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้โมเดลแบบการผลิตไฟฟ้าของเยอรมันนั้น เราไม่สามารถมองข้ามไปได้

ขอขอบคุณ รูปจาก ILSR มา ณ ที่นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s