การเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์

3 ข้อง่ายๆ ในการเลือกซื้อแผงโซล่าเซลล์

  • ราคา – ราคาของแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่แล้วจะดูราคาที่ราคา บาทต่อวัตต์(baht/W)ว่าสูงหรือต่ำ ถ้าแผงมีขนาดไม่ใหญ่ก็จะมีราคา บาทต่อวัตต์ที่สูงกว่าแผงที่มีขนาดใหญ่ เช่นราคาบาทต่อวัตต์ของแผง 10 วัตต์จะมีราคาสูงกว่า 250 วัตต์
  • ขนาดของพื้นที่ติดตั้ง – ถ้าพื้นที่ติดตั้งค่อนข้างจำกัดควรเลือกแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนเพราะจะใช้พื้นที่ผลิตไฟน้อยกว่าแผงโพลีหรือทินฟิลม์เพราะประสิทธิภาพแผงโมโนดีกว่า
  • คุณภาพ – ดูได้จากความน่าเชื่อถือจากการจัดเกรดโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น Bloomberg Maker Tiering System โดยแบ่งเกรดเป็น 3 ระดับได้แก่
    1. Tier 1 – แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากบริษัทที่มีโรงงานของตัวเอง มีแบรนด์เป็นของตัวเองและไม่มีปัญหาทางการเงินในรอบ 2 ปี ใช้แผงของตนกับโครงการอ้างอิงอย่างน้อย 5 โครงการ
    2. Tier 2 – แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากบริษัทที่มีโครงการอ้างอิง ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพอสมควร มีชื่อเสียงระดับปานกลาง
    3. Tier 3 – แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตจากบริษัทที่มีข้อมูลไม่มาก ไม่มีการรับประกันคุณภาพแผง แผงที่ผลิตจากกลุ่มนี้มีราคาค่อนข้างถูกมากแต่คุณภาพก็ต่ำตามไปด้วย ใช้ในระยะยาวแล้วอาจจะมีปัญหาmoney-solar_e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s