ที่ยึดแผงโซล่าแบบยึดกับเสา(Pole Mount)

ที่ยึดแผงโซล่าแบบยึดกับเสา(Pole Mount)

แผงโซล่าเซลล์จะใช้ที่ยึดกับเสาโดยตรง วิธีนี้ใช้กับระบบแยกอิสระเป็นส่วนใหญ่เพราะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนองศาและทิศทางของแผงตามฤดูกาลที่แปรเปลี่ยนไป ทำให้รับปริมาณรังสีอาทิตย์เพิ่มขึ้นและผลิตไฟฟ้าได้ดีตามแต่ละช่วงฤดูกาล

ที่ยึดแบบเสายังสามารถนำอุปกรณ์ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางแผงอัตโนมัตตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า “แทร็กเกอร์(Tracker)” เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุดตลอดทั้งวันได้อีกด้วย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่พบบ่อยคือใช้กับปั๊มน้ำการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ห่างไกล

Pole mounting

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s