โซล่ารูฟท๊อป(Solar Rooftop)

ระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อป(Solar Rooftop)

โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังเรียกว่าโซล่ารูฟท็อป

แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งได้ 3 ประเภทคือ

  1. ติดตั้งเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า กฟน หรือ กฟภ
  2. ติดตั้งเพื่อใช้ลดภาระค่าไฟฟ้า
  3. ติดตั้งเพื่อสำรองไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

ซึ่งข้อแรกและข้อสองเหมือนการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและจุดคุ้มทุนที่เร็ว

ส่วนข้อสาม น้ำหนักของภาวะฉุนเฉินจะมากกว่าความคุ้มค่าในการลงทุน

พูดง่ายๆ ข้อแรกคุ้มทุนเร็วกว่าข้อสอง ส่วนข้อสามเรื่องความคุ้มทุนดูเหมือนจะเป็นประเด็นรองลงไป

OnGrid_w

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s