จะผลิตไฟตอนเช้าหรือจะผลิตไฟตอนเย็น

มุมที่โซล่าหันไปทางนั้นๆโดยทำมุมกับทิศใต้เรียกว่ามุม Azimuth

ถ้าหันทางใต้พอดีมุมเท่ากับศูนย์จะทำให้การรับแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งวันได้สูงที่สุด

ถ้าหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มุมจะเท่ากับ-45องศา ทำให้ได้แสงอาทิตย์ในตอนเช้ามากกว่าและผลิตไฟได้มากกว่าในตอนเช้า ส่วนตอนเย็นจะผลิตไฟได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย

ดังนั้นไม่จำเป็นที่แผงโซล่าจะหันทางทิศใต้เสมอไป แต่สามารถปรับแต่งได้ตามช่วงเวลาความต้องการใช้ไฟตามแต่ละสถานที่

หรือถ้ามีแบตเตอรี่ในระบบ หันทิศใต้จะดีที่สุด

  
ขอบคุณรูปภาพจาก e-education.psu.edu ครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s