ทำไมการชาร์จแบตจึงสำคัญ

ถ้าแบตเตอรี่มีพลังงานไฟฟ้าอยู่ 100%

วันนั้นใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไป 30% ในตอนกลางคืน

เริ่มเช้าวันใหม่แบตเตอรี่มีไฟ 70% ชาร์จแบตทั้งวันจากโซล่าเซลล์เพิ่มได้ 20% ของแบตเตอรี่

รวมแบตเตอรี่มีไฟฟ้า ณ ตอนเย็น 90%

ถ้าตอนกลางคืนเราใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อีก 30% แล้วในวันถัดไปก็ชาร์จไฟจากแผงได้อีก 20% อย่างนี้ไปเรื่อยๆ

แบตเตอรี่ก็จะเสื่อมเร็ว เพราะชาร์จเท่าไรก็ไม่เต็ม 100% ซักที

Battery_solar_storage

ลองเปลี่ยนจากคำว่า แบตเตอรี่ เป็นคำว่า คน ดู

คนนอนไม่พอ(ชาร์จแบตไม่เต็ม) แล้วไปทำงาน อย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวัน ก็คงจะมีสภาพไม่ต่างจากแบตเตอรี่ ต้องรวนเป็นธรรมดา

วิธีแก้มีอยู่หลายวิธี

1.พยายามชาร์จแบตให้เต็ม(ในกรณีใช้ Lead Acid Battery)อยู่เสมอ

2.มีไฟอยู่ในแบตเตอรี่น้อย ให้ใช้ไฟฟ้าน้อย

ดังนั้นแล้วจึงต้องออกแบบขนาดของแบตเตอรี่ให้สมดุลกับการใช้และการชาร์จไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์ของเราเอง

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s