แผงโซล่ากับความร้อน

SSK Tips :  แผงโซล่าเซลล์ชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อน เพราะอุณหภูมิสูงทำให้กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง

…ควรติดตั้งแผงให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี จะได้กำลังไฟมากขึ้น

solar1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s