แผงโซล่าเซลล์ หันไปทางไหน

SSK Tips : แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งหันไปทางทิศไหน

ประเทศไทยหันทิศใต้ อเมริกาหันทิศใต้ ออสเตรเลียหันทิศเหนือ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ประเทศตั้งอยู่เหนือหรือใต้เส้นศูนย์สูตร.
เอียงกี่องศา

เอียงเท่ากับที่ตั้งเส้นรุ้ง(Latitude) เช่นกรุงเทพติดตั้งแผงเอียง13องศาจากระดับพื้น เป็นต้น
จะได้กำลังวัตต์เฉลี่ยต่อปีที่ดี

solar1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s