แรงดันไฟฟ้าในระบบโซล่าเซลล์

SSK Tips : แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 12, 24, 48 โวลท์ ฯ แล้วแต่ขนาดและชนิด

การเลือกแรงดันระบบให้เหมาะสมจะทำให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

รูปข้างล่างเป็นการเลือกแรงดันระบบโซล่าเซลล์

system voltage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s