ลดภาระโหลดที่ไม่จำเป็นก่อนติดตั้งโซล่า

SSK Tips

ควรลดภาระโหลดที่ไม่จำเป็นออกเสียก่อน เพราะต้นทุนการติดตั้งโซล่าผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย สูงกว่าต้นทุนลดภาระโหลดหลายเท่าตัวนัก…นั่นหมายถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s