อินเวอร์เตอร์คืออะไร

SSK Tips :

อินเวอร์เตอร์แปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับ

พูดง่ายๆแปลงไฟที่ผลิตจากแผงโซล่าเป็นไฟบ้าน

การเปลี่ยนรูปพลังงานจะเกิดการสูญเสียเสมอ

ถ้าเลือกอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงก็จะสูญเสียน้อยลง

inverter_w

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s