แบตเตอรี่ชนิดไหนเหมาะกับโซล่าเซลล์

SSK Tips :

แบตเตอรี่ที่เหมาะกับระบบโซล่าเซลล์เรียกว่าดีพไซเคิลแบตเตอรี่

ซึ่งจะปล่อยประจุได้มากถึง80%เปรียบเทียบกับแบตรถยนต์ที่ปล่อยประจุเฉลี่ยได้เพียง20-40%เท่านั้น

นั่นหมายถึงการใช้พลังงานที่มากกว่าโดยไม่ทำให้อายุการใช้งานแบตสั้นลง

batt deep cycle

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s