หลอดไฟแอลอีดีทำไมถึงดีกับระบบโซล่าเซลล์

SSK Tips :

หลอดไฟแอลอีดีแปลงไฟฟ้าเป็นแสงได้อย่างเต็มที่

เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ที่แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนกับแสง

ถ้าดูแค่ความเข้มแสงที่เท่ากันหลอด LED จะกินไฟน้อยกว่า

เมื่อหลอดไม่ร้อนอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าด้วย

1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s