หลักการทำงานระบบโซล่าเซลล์อย่างง่าย

หลักการทำงานระบบโซล่าเซลล์

หลังจากที่ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆในระบบทั้งหมดแล้ว

ในบทนี้เราจะมาดูว่าระบบโซล่าเซลล์ออฟกริตทั้งหมดทำงานอย่างไร

เมื่อแสงอาทิตย์ต่อกระทบแผงโซล่าเซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงออกมา

กระแสไฟที่ผลิตได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ที่แสงแดดเข้มหรืออ่อน

จากนั้นจะส่งต่อให้กับเครื่องควบคุมการชาร์จที่จะปรับระดับกระแสไฟให้เหมาะสมชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะทำการเก็บประจุไฟไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็ม ขึ้นอยู่กับไฟฟ้าที่ถูกผลิตและป้อนเข้ามา

ไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่จะแบ่งเป็นสองส่วน

ส่วนแรกไฟจากแบตเตอรี่จะจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเลยโดยผ่านเครื่องควบคุมการชาร์จ

อีกส่วนหนึ่งจะส่งไปให้กับอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ

จ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ(เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป)

ส่วนประกอบอื่นๆเช่นเบรกเกอร์ สายไฟฯ ก็มาเติมเต็มให้ระบบโซล่าเซลล์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ระบบโซล่าออฟกริตมีง่ายๆเท่านี้เอง

1

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s