ข้อจำกัดขององศาความชันของหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

SSK Q&A.

Q: ข้อจำกัดขององศาความชันของหลังคาที่ไม่สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

.

A: หลังคาที่มีความชันสูงเกินกว่า 50 องศา จะไม่แนะนำให้ติดตั้ง เนื่องจากประเทศไทย พระอาทิตย์อ้อมใต้สูงสุดทำมุม 37 องศาและอ้อมเหนือสูงสุดทำมุม 9 องศา เมื่อติดตั้งแผงโซล่าที่มีความชันมากเกินไปจะทำให้แสงแดดตกกระทบแผงน้อยมากและผลิตไฟได้น้อยตาม

โซล่ารูฟ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s