ถ้าพื้นที่ใกล้ทะเล ต้องจำกัดระยะห่างในการติดตั้งโซล่าเซลล์หรือไม่

SSK Q&A


.

Q: ถ้าพื้นที่ติดตั้งโซล่าใกล้ทะเล ต้องจำกัดระยะห่างในการติดตั้งหรือไม่

.

A: ไม่มี สามารถติดตั้งได้ตามปกติ มีหลายกรณีด้วยกันที่โซล่าติดตั้งเหนือผืนน้ำ เช่น floating solar farm เป็นต้น

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s