วิธีเอาตัวรอด จากการขาดแคลนพลังงานตอนน้ำท่วม

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะไฟฟ้า ซึ่งคนเราขาดไม่ได้ไปแล้ว

ยิ่งในสถานการณ์น้ำท่วม ไฟฟ้าของบางหมู่บ้านอาจชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้าน

เรียกว่าวิกฤตหนักเข้าไปอีก

ในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ เราอาจจะต้องการไฟฟ้าปริมาณไม่มากเหมือนปกติ ต้องการให้สมาร์ทโฟนยังใช้ได้เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร อีกทั้งยังต้องการให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนจากหลอดไฟ สองสิ่งนี้เป็นเรื่องหลักที่คนเราต้องการในยามวิกฤต

การมีโซลาร์เซลล์แบบผลิตไฟได้ขนาดพกพา จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเป็นประจำ

โซลาร์เซลล์แบบนี้ เราไม่ต้องเสียบปลั๊กนู้นนี่ให้ยุ่งยากมากมาย เพียงแค่กางแผงชาร์จไฟตอนมีแดดเก็บไฟเข้า power bank แล้วนำไฟจาก power bank มาชาร์จมือถือ หรือจ่ายไฟให้กับหลอด LED ขนาดเล็ก

โซลาร์เซลล์แบบพาพานี้ ปัจจุบันราคาไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อน ซื้อหามาติดบ้านไว้เผื่อฉุกเฉินก็อุ่นใจกว่า

สุดท้ายนี้

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s