แก้วิกฤตโลกร้อน โดยภาคพลังงาน

คุณรู้หรือไม่ กิจกรรมอะไรของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซ CO2 มากที่สุด

โลกร้อนเกิดจากมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซ CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยกิจกรรมหลายอย่างที่มนุษย์ทำ

แต่รู้หรือไม่ กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซ CO2 มากที่สุดก็คือภาคพลังงานนั่นเอง

กินสัดส่วนถึง 3 ใน 4

การเผาถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติมาแปลงเป็นไฟฟ้า เพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรม อาคารธุรกิจและที่อยู่อาศัย

การใช้นำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง

กิจกรรมเหล่านี้ล้วนปล่อยก๊าซ CO2 สูงทั้งสิ้น

ดังนั้นการลดผลกระทบ Climate Change จากการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เห็นผลเร็วที่สุด คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง พลังงาน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้เลยที่บ้านและที่ทำงานของเรา เช่นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลืองและใช้ให้เหมาะสม

อีกเรื่อง การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งปล่อย CO2 เยอะ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการแก้วิกฤตภาวะโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ก็เป็นการช่วยโลกทางอ้อมด้วย

สุดท้ายนี้ SSK ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันความรู้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ฉบับเรียบง่าย เพื่อร่วมกันลดผลกระทบจากวิกฤตการณ์โลกร้อนนี้ ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s