วงการโซล่าเซลล์ในอนาคต

ขอแสดงความยินดีกับคนที่ทำงานในสายโซล่าเซลล์ด้วยนะครับ น่าจะมีงานทำไปยาวๆ จนถึงปี ค.ศ. 2050

ดูจากรูป โซล่าเซลล์ และ กังหันลม จะเป็น เทคโนโลยี หลักที่ทั่วโลก จะใช้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาด

และในอนาคตเป็นคนจะเรียกพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์และลม ว่าเป็น “พลังงานหลัก” แทน ส่วนจะเรียกน้ำมัน ว่าเป็น “พลังงานสำรอง” ก็เป็นได้

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s