Tag Archives: ข้อดี โซล่าเซลล์

8 ข้อดีของการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน

8 ข้อดีของการหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน

RE1

1.) ผลิตตรงไหนใช้ตรงนั้น เช่นแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้าน ใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2.) ลดการสูญเสียพลังงานในสายส่งและหม้อแปลง

3.) ลดการก่อมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม

4.) ลดภาวะเรือนกระจก

5.) ลดมลพิษทางอากาศ

6.) ลดการปนเปื้อนของน้ำมันในดิน

7.) มีแสงอาทิตย์ ลมและน้ำ ใช้งานฟรีทุกวัน

8.) สำคัญที่สุด คุณสามารถผลิตพลังงานใช้ได้เอง เพียงแค่มีความรู้พื้นฐาน

คู่มือการออกแบบ ติดตั้งและใช้งานโซล่าเซลล์เบื้องต้น ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ มาถ่ายทอดไว้อย่างครบถ้วน เล่มแรกในไทยที่เขียนให้อ่านง่ายเข้าใจง่าย อ่านเสร็จแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ทันที  ติดตามได้ที่ลิงค์

http://wp.me/s3FXGu-book