Tag Archives: บล็อกกิ่งไดโอด

ไดโอดในโซล่าเซลล์

SSK Tips : ไดโอดในโซล่าเซลล์ทำงานอย่างไร?

บล๊อกกิ่งไดโอดในแผงโซล่าป้องกันการคลายประจุจากแบตตอนกลางคืน

บายพาสไดโอดจะยอมให้กระแสไหลผ่านเวลามีแดดมาบัง…แผงส่วนใหญ่ติดตั้งมาให้ภายในแล้ว

diode solar cell