Tag Archives: พลังงานหมุนเวียน

Renewable energy in Thai

In a present day, people all around the world have known that when we used the energy, CO2 also emitted to the world and make the world’s facing the global warming situation by now.

Some people do care and some people don’t but eventually the world is getting warmer.

Especially Thai people are realized it by now. By the mid of December is still so hot. The past five years the season shift a bit strange. Is that from the global warming or occasionally come from typhoon, El nino or something?

For the people like us. The easiest way to reduce the green house gas emission is energy efficiency and the other way is use renewable energy(wind, solar, PV, biomass, biogas, small hydro).

renewable consumption thai

Hopefully a little power from us but many, could be change the world to a better place.

Of course…. not for an alien but our-self.

Resource : Thank you to BP for Statistical review of world energy June 2015

ไฟฟ้าผลิตมาจากอะไร

ทั่วโลกพบว่าการผลิตไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงเผาไหม้(Fossil fuel)+นิวเคลียร์(Nuclear) รวมกัน 77 %

ผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy) 22.8% ซึ่งเป็นพลังงานจากน้ำ ลม ชีวภาพ แสงและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และมหาสมุทร ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยเลยที่เดียวเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเผาไหม้

electricity production report2014

ถ้าโลกเราเพิ่มสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เยอะขึ้น ก๊าซคาร์บอนที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็จะลดลงไปด้วย เราทุกคนคงจะมีเวลาละเมียดละไมกับไอติมแท่งโปรดกลางแจ้งอย่างสบายใจมากขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก REN21

โลกเราจะมีพลังงานใช้อีกปี

คุณเคยคิดไหมว่าโลกเราจะมีพลังงานใช้อีกกี่ปี

world primary energy use

 

นับตั้งแต่โลกเราเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้พลังงานก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดด

แหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น เราใช้เชื้อเพลิงเป็นชนิดฟอสซิลเกือบ 78 %

ถ้าโลกเราใช้พลังงานตามอัตราการเร่งนี้ไปเรื่อยๆ อีกไม่กี่ร้อยปีข้างหน้าคงไม่มีฟอสซิลอะไรให้เราเผาอีก

และพลังงานต่างๆก็จะหายากมากขึ้น ราคาพลังงานจะสูงขึ้นมากจนคุณไม่อยากจะคิดถึงมัน

การหาแหล่งเชื้อเพลิงพลังงานแบบใหม่นั้น ยากกว่าการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

หรืออาจจะหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งช่วยชะลอการหมดไปของฟอสซิลได้

ในอนาคตพลังงานหมุนเวียนอาจไม่ใช่ตัวประกอบอีกต่อไป เพราะ Apple Google และ Microsoft เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้กันแล้ว

พลังงานหมุนเวียนอาจจะขึ้นมาเป็นพระรองหรือพระเอกในอนาคต

 

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อเราโดยตรงอาจไม่ใช่ โลกเราจะมีพลังงานใช้อีกกี่ปี

แต่อาจจะเป็นเงินในกระเป๋าเราจะแฟบลงจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่างหาก

สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน ตัวเราเองนั่นแหละที่ได้รับผลกระทบก่อนใครเพื่อน

ปล. คุณรู้หรือไม่ว่าค่าไฟฟ้าในประเทศไทยจาก ปี48 ถึง ปี58 เพิ่มขึ้นเกือบ 60 เปอร์เซนต์

ขอบคุณรูปที่มาจาก : GEA