Tag Archives: หน้าต่าง อัจฉริยะ

หน้าต่างอัจฉริยะ

SSK look at the world.

หน้าต่างอัจฉริยะ (Smart window)

.

ในโลกทุกวันนี้อะไรก็ต้อง smart และแล้วก็ถึงคราวหน้าต่างกันบ้าง

.

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันผลิตพลังงานจากรังสี UV ที่ส่องกระทบหน้าต่างอัจฉริยะนี้

.

ซึ่งสามารถที่จะปรับแสงให้เข้มหรืออ่อนได้ตามต้องการ เพื่อลดแสงหรือความร้อนเข้าสู่อาคาร

.

เมื่อลดความร้อนได้ นั่นก็หมายความว่าเราจะใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศน้อยลง

หน้าต่างอัจฉริยะ
หน้าต่างอัจฉริยะ

.

Smart window นี้คงจะเป็นหนึ่งในวัสดุที่น่าใช้สำหรับอาคารสมัยใหม่เป็นแน่

.

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก newatlas.com ครับ