Tag Archives: เชื้อเพลิงหมุนเวียน

ไฟฟ้าผลิตมาจากอะไร

ทั่วโลกพบว่าการผลิตไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงเผาไหม้(Fossil fuel)+นิวเคลียร์(Nuclear) รวมกัน 77 %

ผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy) 22.8% ซึ่งเป็นพลังงานจากน้ำ ลม ชีวภาพ แสงและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และมหาสมุทร ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยเลยที่เดียวเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเผาไหม้

electricity production report2014

ถ้าโลกเราเพิ่มสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เยอะขึ้น ก๊าซคาร์บอนที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็จะลดลงไปด้วย เราทุกคนคงจะมีเวลาละเมียดละไมกับไอติมแท่งโปรดกลางแจ้งอย่างสบายใจมากขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก REN21