Tag Archives: โซล่าการเกษตร

โซล่าแทร็กเกอร์

โซล่าแทรคเกอร์ แบ่งเป็นสองประเภทได้แก่

1.) แพสซิปแทรคเกอร์ (Passive Tracker) – ทำงานโดยบรรจุของเหลวเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์จะทำให้ตำแหน่งระนาบรับแสงเปลี่ยนตาม การเปลี่ยนทิศของแผงค่อนข้างแม่นยำ

2.) แอคทีปแทรคเกอร์ (Active Tracker) – ทำงานโดยการขับเคลื่อนของมอเตอร์ขนาดเล็ก การปรับองศาของมอเตอร์อาจควบคุมโดยตัวตรวจจับแสงหรือตั้งเวลาตามการเคลื่อนคล้อยของดวงอาทิตย์ก็ได้ การเปลี่ยนทิศจะแม่นยำกว่าแบบแรก แต่มีราคาแพงกว่า

การติดตั้งแทรคเกอร์นี้มีผลดีต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยรวมก็จริงแต่ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าราคาของแทรคเกอร์ที่จะซื้อมาติดตั้ง หรือการหาซื้อแผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติมอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน

รูปข้างล่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรและปศุสัตว์ได้

21884_Solar wintering_eng

ที่ยึดแผงโซล่าแบบยึดกับเสา(Pole Mount)

ที่ยึดแผงโซล่าแบบยึดกับเสา(Pole Mount)

แผงโซล่าเซลล์จะใช้ที่ยึดกับเสาโดยตรง วิธีนี้ใช้กับระบบแยกอิสระเป็นส่วนใหญ่เพราะง่ายต่อการปรับเปลี่ยนองศาและทิศทางของแผงตามฤดูกาลที่แปรเปลี่ยนไป ทำให้รับปริมาณรังสีอาทิตย์เพิ่มขึ้นและผลิตไฟฟ้าได้ดีตามแต่ละช่วงฤดูกาล

ที่ยึดแบบเสายังสามารถนำอุปกรณ์ช่วยปรับเปลี่ยนทิศทางแผงอัตโนมัตตามการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า “แทร็กเกอร์(Tracker)” เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าที่ดีที่สุดตลอดทั้งวันได้อีกด้วย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่พบบ่อยคือใช้กับปั๊มน้ำการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ห่างไกล

Pole mounting