ปรึกษาหาความคุ้มค่าในการลงทุน

ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วคุ้มไหม เมื่อไหร่จะคืนทุน

เนื่องด้วยนโยบายของภาครัฐที่ออกในไตรมาสที่ 4 ของปีพ.ศ. 2560

รัฐส่งเสริมให้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านและอาคารเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นหลัก และอนุญาตให้ขายไฟฟ้าส่วนที่ผลิตเกินขายให้กับรัฐได้

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้า อีกทั้งในส่วนไฟฟ้าที่ผลิตเกินก็ขายคืนรัฐเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันของบ้านหรืออาคารแห่งนั้นว่า มีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด

การติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดที่มากเกินไป(Over Size) จากคำแนะนำจากผู้รับติดตั้ง(ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาจะเชียร์ให้ติดตั้งเยอะๆไว้ก่อน) จะทำให้ระยะเวลาในการคืนทุนของผู้ควักกระเป๋าลงทุนติดตั้งจะไกลออกไปอีกมาก เพราะราคารับซื้อไฟจากการไฟฟ้าจะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บ้านและอาคารซื้อไฟมาใช้

โซล่ารูฟเสรี net-billing

ดังนั้นการติดตั้งขนาดที่เหมาะสมจะมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

เพื่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนติดตั้ง ทาง Solar Smile จึงตระหนักดีว่าการหาขนาดติดตั้งที่เหมาะสมให้เหมาะกับบ้านพักอาศัยหรืออาคารภาคธุรกิจแต่ละแห่ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะไม่ให้การลงทุนสูญเปล่า

นอกจากนี้การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนในกรณีที่ผู้ลงทุนติดตั้งใช้เงินลงทุนส่วนตัวหรือจะกู้ธนาคารมาลงทุน จะมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่าไร และผลตอบแทนของการลงทุนนี้มากน้อยเพียงใด

เพื่อสามารถเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจในการลงทุนได้ (Feasibility Analysis)

ตัวอย่างการหาขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านพักอาศัยหลังหนึ่ง พร้อมทั้งหาระยะเวลาในการคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน และกระแสเงินสดของการลงทุนตลอดอายุโครงการ

PV proper size finding

Simple Payback Period

IRR

Properly PV size cash flow

บ้านพักอาศัยหรืออาคารภาคธุรกิจที่สนใจที่จะทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อป ทาง SSK ยินดีบริการให้คำปรึกษาแนะนำขนาดการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมและคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นก่อนตัดสินใจที่จะลงทุนในระบบโซล่าเซลล์ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง

เหมาะสำหรับ:

  • ผู้ที่คิดจะลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์แต่ไม่มั่นใจว่าติดแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่ และอยากฟังคำแนะนำจาก Third Party ที่มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน ที่นอกเหนือไปจากข้อมูลทางฝั่งของผู้รับติดตั้งเพียงอย่างเดียว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

email : info@solarsmileknowledge.com

หรือสามารถกรอกสอบถามข้อมูลด้านล่าง ทางเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด