ออกแบบระบบออฟกริตอย่างง่าย

การออกแบบระบบออฟกริตอย่างง่ายโดยประมาณ

สามารถคำนวณหาจำนวนแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ที่ใช้งานในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SSK_ออกแบบระบบอย่างง่าย_241014

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s