DVD – StartUp เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเพื่อการลงทุนโซล่ารูฟเสรี

นับตั้งแต่เริ่มมีการผลิตไฟฟ้าใช้ โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตจากโรงไฟฟ้าส่วนกลางแล้วส่งมาตามสายไฟมายังผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน

ผู้ใช้ไม่มีทางเลือกที่จะใช้ไฟฟ้าจากที่อื่น นอกจากไฟฟ้าที่ส่งมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ซึ่งควบคุมพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนั้น

เมื่อโซล่าเซลล์ถือกำเนิดขึ้น โลกของการผลิตพลังงานไฟฟ้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ผู้ใช้มีทางเลือกที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ และกลายสภาพเป็นผู้ผลิตในเวลาเดียวกัน กำแพงการผูกขาดเรื่องไฟฟ้าก็ถูกทำลายลง

ประกอบกับเรื่องราคาการติดตั้งของระบบโซล่าเซลล์ลดต่ำลงมาเรื่อยๆ นั่นก็หมายความว่าการผลิตไฟฟ้าใช้เองก็จะมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นและทำให้คนทั่วไปสนใจที่จะติดตั้งโซล่ารูฟกันมากขึ้นตามไปด้วย

ประเทศไทยมีการส่งเสริมให้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเพิ่มมากขึ้น ตามแผนผลิตไฟฟ้าของไทย PDP2015 ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ทั้งสิ้น 6000 เมกะวัตต์ภายในปี 2036 เพื่อนำประเทศก้าวไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนตามกระแสโลก ตามโครงการโซล่ารูฟเสรีที่เกิดขึ้น

โอกาสจึงเปิดกว้างในวงการธุรกิจโซล่าเซลล์เป็นอย่างมาก สำหรับทั้ง ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ รวมถึงผู้ที่เริ่มสนใจทางด้านโซล่าเซลล์ก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานในสายธุรกิจนี้

+++โลกใบใหม่กำลังรอเราอยู่…โลกแห่งพลังงานแสงอาทิตย์+++

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ลดค่าไฟฟ้า

“StartUp เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเพื่อการลงทุนโซล่ารูฟเสรี”

ได้เจาะลึกเรื่องราวของระบบโซล่าออนกริดเป็นหลัก เพิ่มความรู้ความเข้าใจในออกแบบ ติดตั้งและผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาอย่างเหมาะสม เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า อีกทั้งวิเคราะห์เรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนและเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นเทรนหลักของโลกและประเทศไทยอยู่ในขณะนี้

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้หมดในที่เดียวเขียนให้อ่านง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในรูปแบบ ebook – pdf file

. รู้จักกับระบบโซล่าออนกริด (ระบบที่ปฏิสัมพันธ์กับการไฟฟ้า) ทั้งระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟเพื่อลดค่าไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย อาคาร โรงงาน และความเป็นมาของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อขายไฟให้การรัฐ ทั้งระบบ Adder และ Feed-in-Tariff (FIT)

.รู้จักกับนโยบายการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าเซลล์รูปแบบใหม่ล่าสุดที่จะออกโดยภาครัฐ โครงการโซล่ารูฟเสรี Net-metering ว่าคืออะไร ภาคประชาชนและธุรกิจจะต่อยอดได้อย่างไรบ้าง

. ความรู้และรายละเอียดค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบออนกริดโซล่ารูฟท็อป อาทิเช่น แผงโซล่าเซลล์ กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ ตัวยึดแผงโซล่าบนหลังคา สายไฟ PV เบรกเกอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯ

. ตัวอย่างและวิธีการคำนวณและออกแบบระบบออนกริดโซล่ารูฟท็อปอย่างละเอียด เพื่อสามารถเลือกขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณไฟฟ้าใช้งาน พร้อมการเขียนวงจรติดตั้ง

. ตัวอย่างและวิธีการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บอกถึงข้อดีของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับคนสนใจที่จะติดตั้งได้

. การคำนวณผลตอบแทนการลงทุน ระยะเวลาในการคืนทุนและงบประมาณคร่าวๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง

. การสำรวจพื้นที่ติดตั้ง การเตรียมเครื่องมือเพื่อไปสำรวจไซต์ ลำดับขั้นตอนในการเก็บข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการทำงานซ้ำซ้อนลงได้

. ตัวอย่างการติดตั้งระบบออนกริดในสถานที่จริง และผลที่ได้จากการวัดค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซล่าเซลล์

. รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบโซล่ารูฟท็อป เพื่อสะดวกต่อการตอบคำถามให้กับคนที่ข้อซักถามได้

Bonus พิเศษ! พร้อมโปรแกรมการคำนวณหาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากระบบออนกริดโซล่ารูฟท็อป

ไฟล์โปรแกรม excel การคำนวณปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระบบออนกริดโซล่าเซลล์ในแต่ละเดือนตลอดปี ทุกทิศทั่วไทย เพื่อคาดการณ์ว่าปีหนึ่งเราจะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไรตามแต่ละพื้นที่ติดตั้ง พร้อมตัวอย่างและวิธีการใช้งาน

การันตี ! อ่านจบแล้วสามารถนำความรู้โซล่าเซลล์ออนกริดนี้ไปสร้างกำไรได้ทันที

solar energy productiont


ประวัติผู้เขียน
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี สาขาการจัดการพลังงาน
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– อบรมหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและการประเมินพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี
– อบรมและสัมมนาระดับนานาชาติงาน Renewable Energy Asia 4 ครั้ง
– ศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคและนโยบายเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศมากว่า 5 ปี
– อบรมคอร์สประสิทธิภาพพลังงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
– สัมมนางานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและหมุนเวียนอื่นๆ ระดับนานาชาติอีกมากมาย
– ที่ปรึกษาทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดการพลังงาน


“StartUp เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเพื่อการลงทุนโซล่ารูฟเสรี

บรรจุอยู่ใน DVD DB Book ภายในประกอบไปด้วย :

+ ebook – StartUp เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าเพื่อการลงทุนโซล่ารูฟเสรี จำนวน 61 หน้า, PDF file

+ โปรแกรมการคำนวณหาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากระบบออนกริดโซล่ารูฟท็อป (คำนวณได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย)

+ โปรแกรมคำนวณระยะเวลาในการคืนทุน PBP

+ ฟอร์มเช็คลิสต์การสำรวจพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ (Survey data information checklist)

: DVD DB Book ราคาชุดละ 790 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)

ระยะเวลาในการส่งภายใน 1-2 วัน แบบ EMS พร้อมแจ้งรหัสการเช็คไปรษณีย์ให้ทราบ รับประกันสินค้าส่งถึงมือท่านอย่างแน่นอน

%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%8c-ssk1


DVD DB Book นี้เหมาะกับ

  • ผู้ประกอบการเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมแขนงอื่น ที่อยากต่อยอดธุรกิจ ผนวกพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับธุรกิจที่ตนเองทำอยู่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น
  • ผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ที่จะนำข้อมูลและโปรแกรมไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ สามารถคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มโอกาสและยอดขายให้มากยิ่งขึ้น
  • Start UP ผู้ที่สนใจอยากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ พลังงานแห่งอนาคต เพื่อลดระยะเวลาในการหาข้อมูลต่างๆลง…รู้ก่อนรวยก่อน
  • ผู้ประกอบการที่อยากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริดเพื่อลดค่าไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงานของท่าน สามารถคำนวณและวิเคราะห์การลงทุนด้วยตนเองได้

สนใจสั่งซื้อ DVD DB Book หรือสอบถามข้อมูลแบบด่วนได้เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทางเราจะรีบดำเนินการตอบกลับในทันที ขอบคุณครับ

หรือติดต่อได้ทาง

facebook_icon_by_karanrajpal14-d3gb7lm www.facebook.com/solarsmileknowledge => inbox

email_orange solar.smile.knowledge@live.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s