Category Archives: Energy Inspire

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เมื่อวานเราได้พูดถึงโรงไฟฟ้าแบบใช้ฟอสซิลกับไม่ใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงไปแล้ว

คราวนี้ เรามาเจาะลึกลงไปในโรงไฟฟ้าแบบไม่ไช้ฟอสซิลที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานต้นทางในการผลิตไฟฟ้ากันบ้าง

โรงไฟฟ้าที่ใช้แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็นสองภาคใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่

1.)ใช้ความร้อนเป็นพลังงานต้นทางในการผลิตไฟฟ้า(Solar Thermal Power Plant)

โรงไฟฟ้าแบบที่ใช้ความร้อนในการผลิตไฟฟ้านั้นคือจะออกแบบให้ท่อที่อยู่ตรงกลางแผ่นสะท้อนรูปทรงพาราโบริค ได้รับความร้อนรวมศูนย์ที่สะท้อนจากแผ่นอย่างเต็มที่ ลักษณะคล้ายๆกับแว่นขยายที่หาจุดโฟกัสจนเกิดความร้อนจนเผากระดาษได้อย่างไงอย่างงั้น

แกนกลางของท่อจะบรรจุของเหลวเอาไว้ เมื่อของเหลวได้รับความร้อนจนกลายเป็นไอ จะส่งไอไปขับเคลื่อนใบพัดที่ติดอยู่กำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้

โรงไฟฟ้าที่ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้า ที่ประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียวคือ จังหวัดกาญจนบุรี แต่กำลังการผลิตไฟฟ้าไม่เป็นดั่งที่ได้คาดหมายไว้ เนื่องจากว่า ลักษณะของแสงในภูมิประเทศของไทย เป็นแบบสะท้อนมากกว่าแบบตรงจึงทำให้แสงที่ตกกระทบแผ่นสะท้อนมีค่าความร้อนไม่สูงเท่าที่ควร ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจึงต่ำตามไปด้วย

ประเทศที่นิยมสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้เป็นจำนวนมากในประเทศสเปน และสหรัฐอเมริกาเพราะมีลักษณะของแสงทางตรงในปริมาณสูง

solar thermal

รูปข้างบน หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าความร้อนจากแสงอาทิตย์

2.)ใช้แสงเป็นพลังงานต้นทางในการผลิตไฟฟ้า(Photovoltaic Power Plant)

พระเอกของโรงไฟฟ้าแบบใช้แสงในการผลิตไฟฟ้า ก็คือ แผงโซล่าเซลล์(Solar Panal หรือ Photovoltaic Panel)นั่นเอง ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง พระรองคืออินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับอีกทีหนึ่ง เพื่อให้สามารถส่งเข้าสายส่งไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเช่นกันได้

แผงโซล่าเซลล์ชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อน ถ้าติดตั้งในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ระบายอากาศไม่ดี ค่ากำลังไฟฟ้าของแผงจะลดลง(ดูเจาะลึกได้ใน หมวดแผงโซล่าเซลล์)

เนื่องจากระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ มีความซับซ้อนที่น้อยกว่าระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ(ยกเว้นGenerator ปั่นไฟ) จึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่น(Solar Farm) ติดบนหลังคาบ้าน(Solar Rooftop) หรือติดในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบแยกอิสระ(Off-grid system) ก็สามารถทำได้

solar Rooftop Off grid party

รูปข้างบน ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท๊อป และออฟกริตโซล่า

 

ไฟฟ้าพันธ์ุผสม

คุณรู้หรือไม่ว่าไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นพันธุ์ผสม?

ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันผลิตมาจากโรงไฟฟ้าซึ่งมีแหล่งพลังงานป้อนเข้าโรงไฟฟ้าไม่เหมือนกัน แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ

ได้แก่

  • โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเหลว เป็นต้น
  • โรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้เพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า เช่น ใช้พลังงานหมุนเวียนจำพวก ลม น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล เป็นต้น

โรงไฟฟ้าสองประเภทนี้ผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับสายส่งไปยังสถานีย่อยต่างๆ เพื่อให้เราได้ใช้งาน ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งสองประเภทนี้มีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป

โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ราคาไม่สูงและสามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้ง่าย ส่วนโรงไฟฟ้าแบบที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าจะมีภาษีดีกว่าในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้

World electricity production by source2013

รูปข้างบนเป็นสถิติการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงต่างๆของโลก จะเป็นว่าแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นไปต่อจะมี ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน

ทุกประเทศไม่สามารถเลือกใช้โรงไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนื่องจากปัญหาความมั่นคง แต่สามารถวางนโยบายปรับเปลี่ยนการเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเติบโต พัฒนาประเทศ และเทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นได้

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.iea.org

Renewable energy in Thai

In a present day, people all around the world have known that when we used the energy, CO2 also emitted to the world and make the world’s facing the global warming situation by now.

Some people do care and some people don’t but eventually the world is getting warmer.

Especially Thai people are realized it by now. By the mid of December is still so hot. The past five years the season shift a bit strange. Is that from the global warming or occasionally come from typhoon, El nino or something?

For the people like us. The easiest way to reduce the green house gas emission is energy efficiency and the other way is use renewable energy(wind, solar, PV, biomass, biogas, small hydro).

renewable consumption thai

Hopefully a little power from us but many, could be change the world to a better place.

Of course…. not for an alien but our-self.

Resource : Thank you to BP for Statistical review of world energy June 2015

ไข้เลือดออก ยุงลาย ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเรามากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับมนุษย์ ส่วนใหญ่ผลจะออกมาทางลบเสียมากกว่า

แต่สำหรับเจ้ายุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกที่คอยคร่าชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราแล้วล่ะก็

ภาวะโลกร้อนถือเป็นสวรรค์ของพวกมันเลยทีเดียว

mosquito

เฉพาะในประเทศอินเดียและทวีปอเมริกาใต้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกถึง 500,000 คนต่อปี

และไข้เลือดออกระบาดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา

กลุ่มนักวิจัยได้ให้ความเห็นตรงกันว่า สาเหตุมาจาก ภาวะโลกร้อน นั่นเอง

ภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มมากขึ้น เปลี่ยนวงจรชีวิตของยุงลาย

คาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ลูกน้ำฟักตัวเร็วขึ้นจากเดิม 7 วันกลายเป็น 5 วัน

เท่ากับเพิ่มอัตราการเกิดของยุงลายเร็วขึ้นจากเดิมเกือบ 40 เปอร์เซนต์

นอกจากนี้จากเดิมที่ยุงลายเคยออกหากินเฉพาะในตอนกลางวัน ก็ออกมาหากินในช่วงกลางคืนถึง 5 ทุ่มด้วย

ทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้น ยากขึ้นกว่าเดิม

ไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้น เดิมมีอยู่ในเฉพาะยุงลายตัวเมียเท่านั้น

แต่ตอนนี้ตรวจพบว่ามีไวรัสเดงกี่ในยุงลายตัวผู้ด้วย

ปกติแล้วยุงลายที่กินเลือดคนนั้นมีแต่ยุงตัวเมีย ไม่ใช่ยุงตัวผู้

จึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมยุงลายตัวผู้ถึงมีไวรัสนี้ ซึ่งนำไปสู่การวิจัยจนพบว่า

แม่ยุงลายได้ถ่ายทอดไวรัสเดงกี่ให้กับลูกน้ำของตัวเอง

ยุงลายตัวผู้ที่มีไวรัสเดงกี่ ผสมพันธุ์กับตัวเมียจะแพร่ไวรัสผ่านทางน้ำเชื้อไปที่ตัวเมีย

1 วงจรชีวิตของยุงลายตัวผู้สามารถผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง ทำให้เชื้อไวรัสนี้แพร่กระจายไปเร็วมากขึ้นกว่าเดิม

จำนวนยุงลายที่เพิ่มขึ้น โรคไข้เลือดออกจึงแพร่ระบาดมากขึ้นตาม

mosquitos

นอกจากเราจะช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว

เราควรตระหนักถึง เรื่องภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทางลบต่อมนุษย์ ด้วย

อาจไม่ใช่เพื่อโลกเพียงอย่างเดียว แต่อาจหมายรวมถึง “คนที่เรารัก” ด้วย

 

ป.ล.1 ขอขอบคุณข้อมูล green the earth ครับ

ป.ล.2 ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองให้ ปอ ทฤษฎี หายดีด้วยเถิด

 

ประหยัดพลังงานเริ่มที่ใคร

หลายท่านคงสังสัย ทำไมเราถึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

เราเห็นหน่วยงานทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพลังงาน สนพ พพ ฯ

รณรงค์ให้ประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง

แน่นอนถ้าใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การสูญเสียจะลดลง ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ผลประโยชน์ทางตรงคือเราจะจ่ายค่าไฟลดลงในขณะที่ไลฟ์สไตล์เรายังเหมือนเดิม ส่วนผลประโยชน์ทางอ้อมจะสามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมของประเทศลงได้ และยังรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่โลกได้อีกด้วย(สามเด้ง)

เรามาดูตัวอย่างการคิดวงจรชีวิตของอุปกรณ์(LCA-Life Cycle Assessment) ตั้งแต่กระบวนการ จัดหาวัตถุดิบ ขนส่ง ผลิต บรรจุ ใช้งานและทำลาย ของเครื่องต้มกาแฟ กัน

LCA_coffee_maker

จากรูปด้านบนจะบอกว่าอะไรมีความสัมพันธ์กับวงจรชีวิตของเครื่องต้มกาแฟบ้าง ซึ่งขนาดของกล่องหมายถึงปริมาณการใช้พลังงานในขั้นตอนนั้นๆ ถ้าขนาดยิ่งใหญ่หมายความว่ามีการใช้พลังงานมาก

จะเห็นว่าในส่วนของการใช้งาน(Use)นั้น จะต้องใช้พลังงาน(ไฟฟ้า – Electricity)มากที่สุดของวัฏจักรของเครื่องต้มกาแฟเครื่องนี้

ซึ่งลองคิดดูว่าถ้าเราเลือกเครื่องต้มกาแฟ(หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ)ที่มีประสิทธิภาพต่ำ เราจะต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากขนาดไหน ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องต้มกาแฟเครื่องนี้

ปัจจุบันเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเก่าเกินกว่า 15 ปี แนะนำให้เปลี่ยนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้แทนจะดีกว่าใช้ตัวเก่าที่มีประสิทธิภาพต่ำแล้วดูดเงินท่านในรูปแบบของค่าไฟฟ้าไปทุกวัน เปลี่ยนตัวใหม่อาจจะคืนทุนเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้น หลังจากนั้น ถ้าไลฟ์สไตล์ของท่านยังคงคล้ายลักษณะเดิม ค่าไฟฟ้าที่ท่านจ่ายในตอนนั้นคือกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต

ขอขอบคุณ รูปภาพจาก pre.nl มา ณ ที่นี้ครับ

Save Energy…Start from you

ประสิทธิภาพเซลล์

ประสิทธิภาพของเซลล์ ข้อมูลจาก National Renewable Energy Laboratory ปี2015 ครับ

nrel cell eff 2015

โซล่าเซลล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและท้องตลาดทั่วไปจะเป็น Crystallin Si Cells กับ Thin-Film Technologies

ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่ที่ผู้ผลิตแต่ละรายแตกต่างกันไป

ส่วนที่โซล่าเซลล์ใช้กันในยานอวกาศจะเป็นแบบ Multijunction Galliuim Arsenide cell ครับ

เช่นใช้ในยานอวกาศ Juno, Magenllan, Mars Observer, Hubble space telescope เป็นต้น

Dawns_solar_cells solar-array-international-space-station

ขอขอบคุณรูปภาพจาก NREL และ NASA ครับ

มองภาพรวมโซล่าเซลล์อย่างง่าย

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาโซล่าเซลล์ คงจะมึนงงกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบโซล่าเซลล์ไม่มากก็น้อย

จริงๆแล้ว มันไม่ซับซ้อนอย่างที่คิดกันครับ วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้แบ่งการมองระบบโซล่าเซลล์ให้ง่ายขึ้นครับ

ให้เราแบ่งระบบโซล่าเซลล์เป็น 3 ภาคย่อยๆ ได้แก่

1.) บ้่าน หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เราต้องใช้งานต่อวัน

2.) โซล่าเซลล์ หมายถึงแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณไฟฟ้าต่อวัน

3.) แบตเตอรี่ หมายถึงแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์

solar system

ตัวอย่าง ก.

ถ้าบ้านเราต้องใช้ไฟฟ้าจำนวน 100 หน่วยต่อวัน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ 100หน่วยต่อวัน และติดตั้งแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าได้ 100 หน่วยต่อวัน

ใน 1 วันเราจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ 100 หน่วยพอดี และมีไฟฟ้าเหลือในแบตเตอรี่ 100 หน่วย

ถ้าวันวันไหนแสงแดดเกิดอ่อนลงแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ 50 หน่วย ก็เท่ากับว่าเราจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผง 50 หน่วย และจากแบตเตอรี่ 50 หน่วย เหลือไฟฟ้าในแบตเตอรี่อีก 50 หน่วย

ดังนั้นเมื่อเริ่มวันใหม่ แบตเตอรี่จะมีปริมาณไฟฟ้าเพียงแค่ 50 หน่วยเท่านั้น ถ้าวันนี้เราใช้ไฟฟ้าเพียงแค่ 50 หน่วยและแผงผลิตได้ 100 หน่วย แบตเตอรี่ก็จะกลับมากเก็บไฟฟ้าเต็ม 100 หน่วยได้เหมือนเดิม

จริงๆแล้วมีรายละเอี่ยดเรื่องการสูญเสียอื่่นๆในระบบอีกหลายส่วน แต่ตัวอย่างจะแสดงตัวเลขกลมๆเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น

จะสังเกตได้ว่าตัวแปรที่ไม่แน่นอนคือแสงแดดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นเราจึงต้องเลือกขนาดของแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ให้เหมาะสมตามความจำเป็นในการใช้งาน

โซล่าเซลล์ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับ

ก๊าซเรือนกระจก(Green house Gas)

ในอนาคต เราอาจจะต้องซื้อเรือไปเก็บไว้บนคอนโดกันแล้ว!

ก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมีหลายชนิด แต่ก๊าซที่มนุษย์ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศที่มีปริมาณและผลกระทบมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้น CO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเอง

CO2 ทำหน้าที่เหมือนกระจกที่มองไม่เห็นที่ยอมให้ความร้อนและแสงอาทิตย์ผ่านเข้ามายังโลก แต่ยอมให้ความร้อนออกไปนอกโลกน้อยมาก พูดง่ายๆยิ่งมีก๊าซนี้เยอะเท่าไร โลกยิ่งร้อนขึ้นเท่านั้น

นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าปริมาณที่เหมาะสมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกอยู่ที่ประมาณ 350 ppm(part per million) แต่รู้หรือไม่ ตอนนี้เราเลยจุด 350 ppm นั้นมาตั้งแต่ปี 1988 แล้วครับ และปัจจุบัน ค่านี้อยู่ที่ 398.82 ppm(AUG 2015) คุณพระ!

atmospheric-co2-2015

จริงๆแล้วผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกมีมากมายหลายอย่าง(ไว้จะมาเล่าให้ฟังทีหลัง) แต่ที่พวกเราส่วนใหญ่เคยได้ยินอยู่บ่อยๆคือ โลกร้อนขึ้นและทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

ในรายงานของโลกประมาณการไว้ว่า ถ้าน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมด น้ำจะสูงขึ้นมาถึง 65 เมตร จะกลืนกินชายฝั่งและพื้นที่ลุ่มต่างๆทั่วโลก ถ้าเรายังเผาเชื้อเพลิงแล้วทำให้โลกร้อนไปเรื่อยๆ ก็จะเป็นอย่างรูปข้างล่างซึ่งจำลองเหตุการณ์ที่น้ำแข็งทั่วโลกละลายหมด

ASIA_map_water

แล้วถามว่าเราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าน้อยลง เชื้อเพลิงฟอสซิลจะถูกป้อนเข้าเตาเผาที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าน้อยลง และโรงไฟฟ้าก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงไปด้วย

หรืออีกวิธีก็คือใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสะอาด จับมือกับสิ่งแวดล้อม

ในอนาคต เราอาจจะต้องซื้อเรือไปเก็บไว้บนคอนโดกันแล้ว…หรือใครที่ไม่อยากซื้อเรือเก็บไว้ในคอนโด ก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่น้ำไม่ท่วมจะดีกว่าครับ

SSK

ขอส่งความขอบคุณไปถึง Co2now.org และ National Geographic ครับ

ไฟฟ้าผลิตมาจากอะไร

ทั่วโลกพบว่าการผลิตไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงเผาไหม้(Fossil fuel)+นิวเคลียร์(Nuclear) รวมกัน 77 %

ผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียน(Renewable Energy) 22.8% ซึ่งเป็นพลังงานจากน้ำ ลม ชีวภาพ แสงและความร้อนจากรังสีอาทิตย์ และมหาสมุทร ซึ่งเป็นอัตราไม่น้อยเลยที่เดียวเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเผาไหม้

electricity production report2014

ถ้าโลกเราเพิ่มสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เยอะขึ้น ก๊าซคาร์บอนที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็จะลดลงไปด้วย เราทุกคนคงจะมีเวลาละเมียดละไมกับไอติมแท่งโปรดกลางแจ้งอย่างสบายใจมากขึ้น

ขอขอบคุณภาพจาก REN21

การใช้ไฟฟ้าในอาเซียน

มาดูกันว่าใครใช้ไฟฟ้าเยอะสุดในอาเซียน

power-per-capita-consumption

การใช้ไฟฟ้าของไทยประมาณ 2400 กิโลวัตต์อาวด์ต่อคนต่อปีในปี 2011 เป็นอันดับสองรองจากมาเลเซีย

นับว่าสูงพอดูเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ดูจากกราฟการใช้ไฟฟ้าในไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

ทำให้เราต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเพื่อมาผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับประชาชนที่อยู่ในประเทศอยู่เสมอ

การสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอาจจะเป็นคำตอบระดับมหภาค ระดับประเทศ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา

หรือการนำเข้าทรัพยากรต่างๆเข้ามา ก็จะทำให้ต้นทุนพลังงานเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนคนทั่วไปจะช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศและตัวเองได้อย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุดคือเราจะต้องประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

หรือหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าใช้กันเอง ใช้แดด ลม น้ำผลิตไฟฟ้าก็น่าสนุกอยู่เหมือนกัน