Floating solar PV in dam

SSK look at the world : โซล่าลอยน้ำแก้ปัญหาใหญ่ได้ 3 อย่าง
.
1. ภัยแล้ง – เมื่อโซล่าลอยอยู่ในเขื่อนจะช่วยชะลอการระเหยของน้ำ ทำให้มีน้ำใช้ในการเกษตรมากขึ้น
.
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตไฟฟ้า – โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่เกิดมลพิษ
.
3. ปัญหาสถานที่สร้างโรงไฟฟ้า – ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เพราะโซล่าเซลล์ลอยอยู่ในน้ำบนเขื่อน อีกข้อดีคือใช้น้ำในเขื่อนล้างแผงได้เลย

solar in dam
ที่ไหนทำกันบ้าง
1. เขื่อนยามาคุระ ญี่ปุ่น
2. เขื่อนบาลบิน่า บราซิล
3. แม่น้ำตอนใต้ของกรุงลอนดอน อังกฤษ
.
น่าสนใจถ้าเกิดขึ้นในไทย จะแก้ปัญหาในหลายๆด้านได้ ไม่เฉพาะเรื่องพลังงาน
.
ขอบคุณรูปภาพจาก Tech insider

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s