แผงโซล่าเซลล์ โมโน กับ โพลี

SSK Tips : จะเลือกแผงโซล่าเซลล์ โมโนหรือโพลีดี?

แผงโซล่าเซล์โมโนราคาและประสิทธิภาพสูงกว่าโพลี ทำให้ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าในการผลิตไฟเท่ากัน

…จะใช้แผงโมโนหรือโพลี ดูพื้นที่ติดตั้งกับราคาเป็นสำคัญ

solar1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s