รังสีอาทิตย์คืออะไร

SSK Tips :

ช่วงเวลาอาทิตย์ขึ้นถึงตก เปรียบพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเส้นโค้งระฆังคว่ำด้านล่าง ถ้านำมายุบรวมเป็นค่าเฉลี่ยทั้งวันจะได้เหมือนพื้นที่สีเหลืองใต้กราฟ เรียกว่า peak sun hour
ประเทศไทย PSH เฉลี่ยที่ 5.05 ชั่วโมงต่อวัน
สมมติมีแผงโซล่า10วัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้ 10×5.05=50.5วัตต์ชั่วโมงต่อวัน(ไม่คิดการสูญเสีย)

 peaksun hours
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s