มีโซล่าเซลล์หลายแผงเขาต่อกันอย่างไร

ตามรูปเป็นวิธีแสดงการต่อง่ายๆครับ

ลบแผงหนึ่งเข้าบวกแผงสอง ไปเรื่อยๆ เหลือปลายบวกลบ อย่างนี้เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม(Serie)จะเป็นการเพิ่มแรงดัน

บวกแผงหนึ่งต่อเข้าบวกแผงสอง และ ลบแผงหนึ่งต่อเข้าลบแผงสอง อย่างนี้เรียกว่าการต่อขนาน(Parallel) จะเป็นการเพิ่มกระแส

ง่ายๆก็คืออยากเพิ่มแรงดันระบบ ก็ต่ออนุกรม

อยากเพิ่มกระแสระบบ ก็ต่อขนานครับ

การต่อโซล่าเซลล์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s