วิธีการต่อแบตเตอรี่โซล่าเซลล์

ตามรูปเป็นวิธีแสดงการต่อแบตอย่างง่ายครับ

แบตเตอรี่เป็นแหล่งเก็บพลังงานครับ

ลบเข้าบวกไปเรื่อยๆ เหลือปลายบวกลบของแบต เรียกว่าการต่อแบบอนุกรม(Serie)จะเป็นการเพิ่มแรงดัน

บวกต่อเข้าบวก และ ลบต่อเข้าลบ เรียกว่าการต่อขนาน(Parallel) จะเป็นการเพิ่มกระแส

ง่ายๆก็คืออยากเพิ่มแรงดันระบบ ก็ต่ออนุกรม

อยากเพิ่มกระแสระบบ ก็ต่อขนานครับ

การต่อแบตเตอรี่

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s