Tag Archives: Powerwall

แบตเตอรี่ติดตั้งที่บ้านเราจะใช้โหมดไหนดี

หลายท่านคงทราบว่า ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนชนิดต่างๆ มีค่า output ที่ได้ไม่คงที่ เช่นโซลาร์เซลล์แสงมาก็มีไฟฟ้า แสงหมดก็ไม่มีไฟ.การที่เราใช้พลังงานได้ไม่ต่อเนื่องจะทำให้เกิดปัญหาได้.วันนี้อยากพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่บ้าง

เพราะเป็นตัวเก็บกักพลังงาน ที่จะมาเติมเต็มพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ในอนาคตอันใกล้นี้.วันนี้ พูดถึงแบตเตอรี่ที่ติดตั้งที่บ้าน แล้วกัน เพราะเป็นอะไรที่ใกล้ตัว

แบตที่เห็นในภาพคือ Powerwall จาก บริษัท Tesla รุ่นล่าสุด เรียนกว่า Powerwall + ซึ่งจะรวมอินเวอร์เตอร์ใส่เข้าไปในชุดแบตด้วย.แบตตัวนี้ขนาด 13.5 kWh หรือใช้ไฟได้ 13.5 หน่วย ถ้าหมดก็ชาร์จใหม่ได้.ทาง tesla รับประกันแบต 10 ปี แต่ใน spec เคลมว่า unlimited cycles เลย (ของเฮีย Elon Musk ต้องจัดเต็มไว้ก่อน)

ส่วนโหมดใช้งานมีอยู่ 3 โหมดด้วยกัน

1. ชาร์จจากโซลาร์เซลล์แล้วใช้ต่อวัน

2. ชาร์จจากโซลาร์หรือไฟบ้าน แล้วเลือกเวลาให้แบตจ่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่จะให้แบตจ่ายไฟในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าแพง (ในไทย หากบ้านใครใช้อัตราค่าไฟประเภทที่ 1.3 จะมีค่าไฟแพงในช่วง 0900-2200 จ-ศ)

3. ใช้แบตเพื่อสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟดับ ไฟตก

การเลือกโหมดใช้งานก็ขึ้นอยู่กับเรา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกโหมดปกติ ชาร์จจากโซลาร์แล้วใช้ต่อวัน

แต่ถ้าช่วยเซฟค่าไฟได้เยอะขึ้นก็ให้เลือกโหมด 2

ส่วนโหมด 3 ก็ใช้เพื่อ Backup แน่นอนอยู่แล้ว

ตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นแบตในลักษณะนี้ติดตั้งตามบ้านมากนัก เพราะยังมีราคาที่สูงอยู่ แต่ Tesla บอกว่าราคา Powerwall จะเหลือแค่ครึ่งเดียวจากราคาปัจจุบันในอีก 3 ปีข้างหน้า

เมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะเห็น แบตเตอรี่ คล้ายๆกับ powerwall นี้ติดตั้งในบ้านพักอาศัยกันมากขึ้น