Tag Archives: printable solar cell

New printable solar cell

SSK look at the world

นักวิทยาศาสตร์ออสซี่ได้พัฒนาแผ่นโซล่าเซลล์จากกระบวนการพิมพ์ได้ ตั้งชื่อว่า Printable organic solar cell. มีข้อดีคือ ราคาถูก น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้
สามารถนำมาใช้ติดกับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท แล็ปท๊อป กระเป๋าถือหน้าต่าง ฯ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้
ตอนนี้โปรเจคเหลือในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา ถ้าผลิตและใช้จริงได้สิ่งนี้จะพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปอีกก้าวหนึ่งเลยทีเดียว
ขอบคุณที่มาจาก: grendz.com

printable solar cell